Bestuursverandering Royal Bel Leerdammer

16 mei 2019

Fromageries Groupe Bel voert een reorganisatie in de internationale organisatie door. Deze reorganisatie heeft onder meer tot gevolg dat er in specifieke situaties een bundeling van managementfuncties zal plaatsvinden. Zo zal de functie 'Director Operations Royal Bel Leerdammer' in Nederland komen te vervallen. Dit impliceert dat wij helaas afscheid gaan nemen van Joost van der Hoogte. Fromageries Groupe Bel kiest voor een geconsolideerde aansturing van Nederland en Portugal door Jos Kok. Bel zal zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht van de management taken. Joost van der Hoogte zal nog tot eind juli actief zijn voor Royal Bel Leerdammer en zijn taken geleidelijk aan overdragen. Jos Kok is reeds 31 jaar werkzaam binnen Bel, waaronder eerder 23 jaar in Nederland in diverse functies in Schoonrewoerd en Dalfsen. In de afgelopen 8 jaar was hij verantwoordelijk voor de aansturing van de fabrieken van Bel in Portugal. Hij is bekend met de Nederlandse organisatie en markt. Joost van der Hoogte beraadt zich in de komende periode op een nieuwe carrièrestap.


Joost van der Hoogte heeft met zijn team een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de positie van Royal Bel Leerdammer in het internationale speelveld. Onder zijn leiding heeft de organisatie belangrijke stappen gezet in de door de omgeving gewenste verduurzaming van de productie en producten van Royal Bel Leerdammer. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en inzet en wensen hem veel succes bij het vervolg van zijn carrière.


Deel dit bericht