Fosfaatreductieplan toegelicht

29 December 2016

Afgelopen maanden heeft de zuivelsector gewerkt aan de tijdelijke fosfaatreductiemaatregel ZuivelNL. Op de website van ZuivelNL wordt deze maatregel beschreven en door middel van vragen en antwoorden verder verduidelijkt. Eveneens is hier een rekentool te vinden waarmee melkveehouders hun eigen situatie kunnen doorrekenen. Deze informatie wordt door ZuivelNL actueel gehouden en kunt u vinden op: www.zuivelnl.org.Deel dit bericht