Helga van Leur inspireert leveranciers Royal Bel Leerdammer over klimaatgerichte landbouw

30 November 2018

Royal Bel Leerdammer nodigde voormalig RTL-weervrouw Helga van Leur uit voor een symposium over klimaat dat plaatsvond tijdens de Rundvee & Mechanisatievakdagen in zowel Gorinchem als Hardenberg. Ruim 300 melkveehouders bezochten het symposium waar Van Leur de melkveehouders opriep om klimaatverandering serieus te nemen en er mee aan de slag te gaan.


Klimaatgerichte landbouwpraktijk
Met een groeiende welvaart en groeiende wereldbevolking komt er een punt waarop de aarde ons niet meer voldoende kan geven. Wij verbruiken als mens nú al meer dan de aarde ons kan bieden, stelt Van Leur. Daar kunnen en moeten we volgens haar wat aan doen. Vooral door te denken in kansen. Van Leur noemde kringlooplandbouw als voorbeeld voor een meer klimaatgerichte landbouwpraktijk. Maar ook de teelt van nieuwe gewassen en een langer groeiseizoen scheppen kansen.

Menselijk handelen
Volgens Van Leur is met 95% zekerheid te zeggen dat meer dan de helft van de opwarming het gevolg is van menselijk handelen. Veel mensen - ook melkveehouders - weten maar al te goed een excuus te verzinnen om niet bij te dragen aan een beter klimaat. Struisvogelpolitiek noemt Van Leur dat. 'We zijn vooral bezig met vandaag en een beetje met morgen of volgende week. Maar het effect van de luchtvervuiling en CO2-uitstoot uit de jaren vijftig was pas merkbaar vanaf 1990. Zo veel vertraging zit er in de atmosfeer.'

Duurzame energie als kans
Helga van Leur ging met de aanwezige veehouders in gesprek om te ontdekken hoe die excuses, die barrières, doorbroken kunnen worden. Als je eenmaal weet hoe het in elkaar steekt, besef je dat het heel gemakkelijk is om andere keuzes te maken die bijdragen aan een duurzame toekomst. En dat je daar plezier aan kunt beleven. Voor melkveehouders liggen er kansen om duurzaam energie op te wekken uit wind en zon. Grijze energieproductie is een enorme bron van broeikasgas. 'Wisten jullie dat zonnepanelen je dak ook koeler houden op een warme dag? Duurzaamheid begint klein en dichtbij', besloot Van Leur.


Deel dit bericht