Royal Bel Leerdammer investeert fors in Nederland en zet zwaar in op VLOG-melk

10 July 2018

Royal Bel Leerdammer investeert fors in haar productiefaciliteiten in Nederland. De organisatie besteedt zo'n 26 miljoen om haar productielocaties in Dalfsen verder te innoveren en Schoonrewoerd flexibeler te maken. Daarnaast wordt er in Dalfsen 2 miljoen Euro geïnvesteerd om deze fabriek om te bouwen voor VLOG-melk. Dit is melk, die volledig zonder gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) is geproduceerd. Vooral Duitsland, wat een belangrijke exportmarkt is voor Royal Bel Leerdammer, vraagt om zuivelproducten gemaakt van melk waarbij de koeien GMO-vrij zijn gevoerd. Bel Leerdammer ziet in VLOG ook kansen voor onderscheid en versterking van haar marktpositie in de rest van Europa. Zij zet daarom zwaar in op VLOG.


De afgelopen maanden heeft Royal Bel Leerdammer een succesvolle pilot uitgevoerd met 8 van haar melkveehouders. De resultaten van die pilot zijn zeer bemoedigend en geven concrete handvatten voor de grootschalige omschakeling naar VLOG bij de melkveehouders. Royal Bel Leerdammer is nu gestart met de werving van de melkveehouders voor het produceren van VLOG-melk.

Pilot resultaten
Vanaf september 2017 heeft Royal Bel Leerdammer een succesvolle pilot uitgevoerd samen met 8 melkveehouders. In deze pilot zijn de effecten onderzocht van de overgang naar VLOG. De pilot laat zien dat de impact van de overgang naar VLOG beperkt is en dat VLOG-voer geen effect heeft op de melkproductie of de gezondheid van de koeien.

Royal Bel Leerdammer betaalt een toeslag van € 1,- per 100 kg melk voor VLOG. Eerder onderzoek en de pilot laten zien dat de overgang naar VLOG ook zorgdraagt voor extra inkomsten voor de melkveehouder, ondanks de kostprijsverhoging door VLOG-voer. Per bedrijf wisselt deze kostprijsverhoging. Alle pilot-deelnemers, gaan mede gelet op het netto-voordeel van de toeslag, door met VLOG na de pilot.

Werving deelnemers
Royal Bel Leerdammer is nu gestart met de werving van VLOG-melkveehouders. Het toepassen van weidegang is daarbij wel een voorwaarde. Ook melkveehouders die momenteel nog niet aan Royal Bel Leerdammer leveren kunnen zich aanmelden, indien ze weidegang toepassen, in de juiste regio zitten en passen in het toekomstplaatje van Royal Bel Leerdammer.

Het is de ambitie van Royal Bel Leerdammer om in 2021 alle Leerdammer-merkkaas van VLOG-melk te vervaardigen. De melkveehouders die zich aanmelden worden door Royal Bel Leerdammer begeleid bij het verkrijgen van de benodigde certificering en de omschakeling naar VLOG in hun bedrijfsvoering. Qlip zal door controles toezicht houden op het voldoen aan de VLOG-standaard door de melkveehouders.

Productieaanpassingen
Royal Bel Leerdammer doet de komende tijd miljoeneninvesteringen in het VLOG-project en in de aanpassing van haar productie. Zo wordt de fabriek in Dalfsen volledig omgebouwd voor VLOG-productie. Ook de locatie Schoonrewoerd wordt ingrijpend aangepast om deze flexibeler te maken. Verwachting is dat de VLOG-melk vanaf medio 2019 zal worden verwerkt. Terwijl de eerste Leerdammer producten met VLOG logo vanaf het najaar 2019 in de schappen liggen bij de Duitse- en Franse retail.


Deel dit bericht