Bel Groep transformeert bedrijfsmodel en merken om sneller duurzaam te groeien

25 September 2019
 • Grote marktambities voor gezonde tussendoortjes, met een veelzijdiger
  portefeuille zuivel-, fruit- en hybride producten
 • Concreet willen bijdragen aan een positief businessmodel op voedingsgebied
  en een verantwoorde en winstgevende groei willen realiseren
 • Het nieuwe credo van het bedrijf "For All. For Good" symboliseert de
  transformatie naar positieve, innovatieve en toegankelijke merken.

Antoine Fiévet, voorzitter en CEO van de Bel Groep, en Cécile Béliot, Executive Vice President van
de Bel Groep, hebben vandaag de nieuwe groeistrategie van Bel gepresenteerd, gebaseerd op een
verantwoord en winstgevend bedrijfsmodel. Het familiebedrijf dat is uitgegroeid tot een
internationale onderneming heeft haar bedrijfsmissie opnieuw gedefinieerd. Bel wil zich inzetten
om "gezondere en verantwoorde voeding voor iedereen" mogelijk te maken en zo de inclusiviteit
van haar merken in de groeiende markt voor gezonde tussendoortjes te ontwikkelen.

Bel innoveert in producten met plantaardige grondstoffen, waarmee het bedrijf tegen 2020 haar
assortiment wil uitbreiden.
Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de consument en duurzaam voedsel aan te kunnen
bieden, zal Bel meer dan alleen kaas en fruitproducten gaan produceren en haar activiteiten uitbreiden op
drie aanvullende gebieden. Al sinds de overname van Safilait in 2015 is Bel met yoghurt actief in de
zuivelsector en sinds de overname van MOM in 2016 in de markt voor fruitproducten. En nu maakt Bel
een belangrijke strategische wending door innovatieve hybride producten te ontwikkelen waarin zowel
zuivel- als plantaardige grondstoffen zijn verwerkt.

Al in 2020 zal Bel recepten gaan aanbieden waarin zuivelgrondstoffen worden gecombineerd met
plantaardige grondstoffen. Door dergelijke innovaties zullen de merken van het bedrijf nieuwe
alternatieven kunnen aanbieden, aangepast aan de uiteenlopende verwachtingen en voedingsbehoeften
van de consument op het gebied van gezonde tussendoortjes.

Inclusievere merken ondersteund door innovatie

De innovatiestrategie van Bel heeft tot doel de merken van het bedrijf nog inclusiever te maken, om zo de
voedingsuitdagingen in de landen waar Bel actief is nog beter aan te kunnen gaan. De uitbreidingen van
het merk La Vache qui rit, zoals een nieuw bio-product en het betaalbaarder "Milky Delight" voor
opkomende landen, illustreren perfect de vastberadenheid van Bel om zich aan te passen en dichter bij
haar markten te komen. Bel wil al haar merken snel door ontwikkelen, zodat de onderneming haar markten
van inclusieve en gezonde tussendoortjes kan voorzien. "Voeding voor iedereen zit al sinds de oprichting van het bedrijf in het DNA van Bel, met ons model van afzonderlijk verpakte porties waarop onze unieke productportefeuille is gebaseerd", aldus Cécile Béliot, Executive Vice President voor Strategy, Growth Drivers and Markets. "Ons succes is gestoeld op onze vastberadenheid om het goede van zuivel toegankelijk te maken voor gezinnen over de hele wereld.En nu gaan we verder, door nieuwe producten te bedenken en consumenten inclusieve en verantwoorde merken aan te bieden."

De drijvende kracht achter de transformatie van de merken komt voort uit de grote inzet van de Groep
voor verantwoord ondernemen.

Een ambitieus programma voor gezondere, verantwoorde producten
Bel gaat de uitdagingen op het gebied van verantwoord ondernemen op ambitieuze wijze aan. De
onderneming richt zich op continue verbetering van het voedingsprofiel van haar recepten, duurzame
landbouw, herbruikbare en/of biologisch afbreekbare verpakkingen, de strijd tegen klimaatverandering en
toegankelijkheid van haar producten. En daar blijft het niet bij, het bedrijf wil blijven verbeteren:

 • Continue verbetering van recepten. Voor kortere ingrediëntenlijsten en een optimaal
  voedingsprofiel van de producten. Sinds 2012 zijn meer dan 180 recepten geoptimaliseerd.
  De Groep kondigde ook aan dat tegen 2021 alle kunstmatige smaak- en kleurstoffen in haar
  producten zullen zijn verdwenen.
 • De verpakkingen zullen in 2025 100% herbruikbaar en/of biologisch afbreekbaar
  zijn. Tegenwoordig is 81% van de door Bel gebruikte verpakkingen al biologisch
  afbreekbaar of kan worden gerecycled.
 • De activiteiten van de Groep moeten tegen 2025 CO2-neutraal zijn.
  In 10 jaar tijd heeft Bel de uitstoot van broeikasgassen die bij haar activiteiten vrijkomen met 59%
  verminderd. In 2017 heeft de onderneming zich aangesloten bij het Science Based Targets-initiatief (STBi) dat
  tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in de gehele waardeketen te verminderen en zo bij
  te dragen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.
 • Stimuleren van de duurzame melkveehouderij. Bel werkt al meer dan zeven jaar samen met
  WWF France aan een ambitieus internationaal handvest voor al haar melkproductiegebieden.
  Dit handvest moet tegen 2025 zijn uitgerold. Het handvest biedt praktische richtlijnen voor de
  ontwikkelingen van de Groep en haar partnermelkveehouders, bijvoorbeeld het stimuleren van
  Non GMO voer voor de melkveestapel, weidegang en nieuwe bedrijfsmodellen voor de
  landbouw.
 • Ten slotte richt Bel zich met het programma 'Sharing Cities' op inclusieve distributiemodellen.
  De Groep vertrouwt op haar innovatiestrategie om betaalbaardere producten aan te kunnen
  bieden zonder afbreuk te doen aan de voedingskwaliteit of de duurzaamheid van de
  toeleveringsketen.

De merken van Bel ondergaan een transformatie die wordt aangewakkerd door een vastberadenheid om
de positieve impact ervan in de hele waardeketen te versterken. Bel is betrokken van boerderij tot bord en
wil samen met haar medewerkers, partnerleveranciers en distributeurs een nieuw en positief bedrijfsmodel
voor de voedingssector creëren.


Bel lanceert haar nieuwe credo "For All. For Good " tijdens Wereldvoedseldag.
De grondige transformatie van het bedrijfsmodel en de merken van Bel zien we terug in een nieuwe
bedrijfsidentiteit die op 16 oktober 2019 zal worden onthuld. Het credo "For All. For Good" reflecteert de
vastberadenheid van de Groep om van verantwoorde voeding voor iedereen haar groeimodel te maken.
Antoine Fiévet, voorzitter en Chief Executive Officer van de Bel Groep: "Het DNA van Bel blijft gelijk, maar
onze transformatie gaat steeds sneller. Ons nieuwe credo staat voor onze betrokkenheid en het duurzame
bedrijfsmodel dat we samen aan het opbouwen zijn. Achter het credo "For All. For Good" staan 12.600
medewerkers in meer dan 30 landen die hun inspanningen hebben gebundeld om een ander bedrijf op te
bouwen - een bedrijf dat voortdurend en op een positieve manier met de wereld communiceert."


Deel dit bericht