Privacybeleid

Ons beleid t.b.v. de bescherming persoonsgegevens van bezoekers van www.belgroup.nl

De entiteit verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens voor deze website is Bel Nederland B.V. statutair gevestigd aan de Van Deventerlaan in Utrecht.

1. DE TOEZEGGING VAN BEL GROUP TER BESCHERMING VAN PRIVACY- EN PERSOONSGEGEVENS

Met "Persoonsgegevens" (hierna "PG" genoemd) bedoelen wij in deze privacy policy alle informatie verzameld over onze website-bezoekers die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon Het gaat om informatie die ons in staat stelt om hen direct of indirect te identificeren. Om beter aan de behoeften van deze website-bezoekers te voldoen en om een hechte relatie met u aan te kunnen gaan, verzamelt de Bel Group PG op verschillende manieren. U kunt erop vertrouwen dat wij de informatie die u met ons en onze merken deelt, niet openbaar zullen maken. Onze Group doet er alles aan om inbreuk op uw privacy te voorkomen en zorgt er voor dat uw PG op een transparante en veilige wijze worden verwerkt. Als onderdeel van deze toezegging heeft BEL een beleid ingevoerd met betrekking tot de verwerking en bescherming van PG van onze website-bezoekers. Deze Privacy Policy beschrijft de wijze waarop BEL uw PG verwerkt.

2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN website-bezoekers

UITGANGSPUNTEN

 • Legitimiteit: de PG worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Bijzondere PG, zoals gegevens over iemands raciale of etnische origine, politieke, filosofische of religieuze gezindheid, vakbondslidmaatschap, gezondheid, seksleven, overtredingen, criminele veroordelingen en veiligheidsmaatregelen worden door ons nooit van u gevraagd.
 • Relevantie en accuraatheid: wij zorgen ervoor dat de dataverzameling doelmatig, relevant en niet buitenproportioneel is gezien de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld en dat deze data juist, volledig en -wanneer noodzakelijk- bijgewerkt en up-to-date zijn.
 • Transparantie: bij het verzamelen van uw PG, wordt u alle nadere informatie verstrekt over het verzamelen en bewerken van deze gegevens, en dan met name de aard en omstandigheden.
 • Data retentie limiet: de PG worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.
 • Toegang, correctie en bezwaar: U heeft het recht om te weten welke PG wij van u verwerken en u kunt verzoeken om uw PG te corrigeren of te verwijderen. U mag ook bezwaar aantekenen m.b.t. het gebruik van uw PG. Om deze rechten uit te kunnen oefenen, verwijzen wij u naar Artikel 11 in dit document.
 • Vertrouwelijkheid en beveiliging: BEL Group waarborgt de vertrouwelijkheid en beveiliging van alle verzamelde PG tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit kader past BEL redelijke technische en organisatorische maatregelen toe.


3. TOEPASSINGSBEREIK

Deze Privacy Policy is van toepassing op:

Iedere verzameling en verwerking van PG door BEL Group die geschiedt via haar klantenservice of via websites van BEL Groep, waaronder de corporate websites zoals www.belgroup.nl en de Nederlandse websites die horen bij de entiteit van Bel Group naar welke u zou kunnen worden verwezen tijdens uw navigatie. Deze websites zijn o.a. www.babybel.nl, www.portsalut.nl, www.lvqr.nl en www.boursin.nl

4. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de aard van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij onder andere de volgende informatie verzamelen over u en/of familieleden:

 • contactgegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e -mail, bedrijfsnaam etc.)
 • informatie die u verschaft via het opmerkingenveld in ons contactformulier
 • persoonlijke burgerlijke informatie (bijv. geboortedatum)
 • informatie over uw huishouden (aantal personen, leeftijd, etc.)
 • uw consumptiegedrag met betrekking tot zuivel/kaas

5. HET MOMENT VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw PG kunnen op verschillende tijdstippen worden verzameld, in het bijzonder wanneer u:

 • Een bericht aan ons stuurt via onze website
 • Contact opneemt met onze klantenservice met vragen, klachten, etc.
 • Deelneemt aan marketingprogramma's of wedstrijden/quizzen (prijsvragen, spelletjes, nieuwsbrieven etc.)
 • Op een van de BEL Group websites surft.


6. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw PG worden door BEL Group voor verschillende doeleinden verzameld en verwerkt. BEL Group verwerkt uw PG bovendien altijd op grond van een legitieme grondslag uit de AVG. Hieronder wordt toegelicht voor welke doeleinden en op welke grondslagen BEL Group uw gegevens kan verwerken:

 • De PG die u meedeelt als u een contactformulier op onze website invult of belt met onze klantenservice, verwerken wij om uw vragen, suggesties of andere feedback te kunnen behandelen en beantwoorden. Deze verwerking is noodzakelijk om u op de door u gevraagde wijze van dienst te kunnen zijn.
 • De PG die u aan ons meedeelt en de informatie die wij verzamelen middels noodzakelijke en functionele cookies, verwerken wij om onze websites correct aan u te kunnen tonen, ter beveiliging van onze websites en ter verbetering van onze producten, doordat wij uw wensen en behoeftes beter kunnen begrijpen. Voor BEL Group is het belangrijk om onze websites en producten zo veilig en goed mogelijk te maken en wij denken dat u daar ook belang bij heeft, zodat deze verwerkingen van PG volgens ons gerechtvaardigd is in de zin van de AVG. U vindt meer informatie over cookies in paragraaf 9.
 • BEL Group kan uw PG verwerken voor het uitgeven en administreren van kortingsbonnen en andere coupons. Dit doet BEL Group op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken. U kunt hier meer over lezen in paragraaf 9. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor uw mogelijkheden om onze producten of diensten te gebruiken.
 • BEL Group kan uw PG verwerken voor het per e-mail versturen van nieuwsbrieven, promotionele acties of aanbiedingen over onze producten en diensten. Dit doet BEL Group op basis van uw toestemming. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment hiervoor afmelden door gebruikmaking van de link "uitschrijven" onderaan elke e-mail correspondentie uit te schrijven op deze nieuwsbrieven. U kunt hiertoe ook een e-mail versturen naar: klantenservice-nl@groupe-bel.com. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor uw mogelijkheden om onze producten of diensten te gebruiken.
 • BEL Group kan uw PG verwerken om u te kunnen latendeelnemen aan een "winactie" van een merk. Dit doet BEL Group op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet meer aan de winactie kunt deelnemen of uw prijs niet meer kunt claimen. U kunt hier meer over lezen in paragraaf 9.
 • BEL Group kan reclamecookies gebruiken om u te kunnen bereiken met relevante geadverteerde content op partner- en/of publisher websites. Dit doet BEL Group op basis van uw toestemming. Als u de met toestemming geplaatste reclamecookies later niet meer wilt, kunt u deze verwijderen met behulp van uw browser. U vindt meer informatie over cookies in paragraaf 9.
 • Als BEL Group een wettelijke verplichting heeft om uw PG te bewaren of met een aangewezen autoriteit of andere derde te delen, zal BEL Group aan die wettelijke verplichtingen voldoen.
 • BEL Group kan uw PG verwerken als dit noodzakelijk is om haar positie te kunnen beoordelen of haar rechten te kunnen uitoefenen of verdedigen in het geval van een conflict.

7. DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als onderdeel van het beheren van onze relatie met u, kunnen wij uw PG delen met interne en externe ontvangers:

 • Intern: naar geautoriseerd personeel binnen onze entiteiten die uw vraag of opmerkingen kunnen verwerken, in het bijzonder o.a.
  - IT-afdeling
  - HR-afdeling
  - Marketingafdeling
  - Communicatie-afdeling
  - Andere entiteiten van de BEL GROUP (zie voor een overzicht www.belgroup.nl
 • Extern naar:
  - Externe service-verleners: zoals bijv. IT subcontractors, call centers, drukkerijen om zo aan uw behoeften te voldoen en uw onze communicatie te kunnen sturen (zoals nieuwsbrieven, promoties of aanbiedingen van partners).
  - Business partners: bedrijven die promotionele operaties uitvoeren zodat u kunt profiteren -alleen met uw toestemming- van speciale aanbiedingen en kortingen
  - Mediapartijen: om u zo relevante content op hun websites te bieden (bijv. door "custom audience") met uw goedkeuring.Wij kunnen uw PG tevens verstrekken aan een door de wet aangewezen autoriteit of andere derden, indien dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

8. BEVEILIGING

BEL neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om onbevoegde toegang tot PG te voorkomen, en om incidenteel verlies of wijziging en oneigenlijk gebruik van uw PG tegen te gaan.


9. COOKIES

De websites van BEL Group kunnen gebruik maken van cookies. Onderstaand lichten wij toe wat cookies zijn en welke verschillende soorten cookies op de websites van BEL Group kunnen worden gebruikt. Niet alle websites van BEL Group gebruiken alle soorten cookies. Sommige van onze websites gebruiken alleen noodzakelijke en functionele cookies. De websites van BEL Group die ook andere cookies gebruiken, doen dat alleen met uw toestemming.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet). Zij worden herkend door een unieke sleutel oftewel een "identifier" die gekoppeld is met uw computers of andere (mobiele) apparaten. Zij worden ingezet om uw gebruikerservaring op uw favoriete websites te optimaliseren omdat deze uw handelingen en voorkeuren onthouden. Daardoor is het niet nodig om elke keer als u de website gebruikt uw navigatievoorkeuren op te geven. Denk daarbij aan paginavoorkeuren zoals locatie, lettertype of taal.
De "cookies" worden in het RAM-geheugen van uw computer opgeslagen. Zij stellen ons niet in staat om u te identificeren; echter, zij slaan informatie op m.b.t. de navigatie van uw computer op de website (de pagina's die u bezocht heeft, de datum en het tijdstip van het bezoek etc.) die wij kunnen lezen gedurende uw opvolgende bezoeken. Het doeleinde van deze verzamelde data d.m.v. "cookies" verkregen, is om u te herkennen wanneer u met onze website (en uw persoonlijke pagina) wilt verbinden en deze connectie op te slaan.


Hoe gebruiken we cookies en waarom gebruiken we ze?

Hieronder volgt een overzicht met een samenvatting van alle verschillende types cookies die we kunnen gebruiken voor de Nederlandse Bel Group websites. Voor een soepel gebruik van de website, om geschikte content te kunnen bekijken en om te kunnen profiteren van een betere weergave van de website, nodigen wij u uit om meer te lezen over hoe deze cookies worden gebruikt. Het uiteindelijke doel van deze cookies is om u van een betere service te voorzien.

 • Noodzakelijke cookies: deze zijn nodig voor het deugdelijk functioneren van de website. Zij zijn ontworpen voor het ondersteunen van belangrijke diensten zoals een veilige connectie en het definiëren van privacy voorkeuren. U kunt deze cookies direct toestaan of blokkeren in uw browser, maar in het laatste geval zou het kunnen zijn dat u de website niet in zijn geheel kunt gebruiken.
 • Functionele cookies: Deze cookies stellen ons in staat om het website verkeer te analyseren en op basis daarvan middelen te ontwikkelen om de website prestaties te verbeteren. Deze cookies houden uw bewegingen op onze website bij en informeren ons over inhoud waar u het meest in geïnteresseerd bent. Dankzij deze cookies kunnen wij u meer relevante content bieden en kunnen we veranderingen op onze platforms bijhouden.
 • Klantgerichte (customization) cookies: deze cookies stellen ons in staat om u beter te leren kennen. Zij houden uw voorkeuren bij en geven informatie met betrekking tot uw interesses.
 • Reclame cookies: deze cookies worden gebruikt om advertenties uit te leveren waarvan de inhoud is aangepast voor u en uw interesses op een algemene manier. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten op de Nederlandse Bel Group-sites en websites van derde partijen. We kunnen deze cookies gebruiken om websites die u heeft bezocht te onthouden en we kunnen deze informatie delen met derde partijen, waaronder adverteerders en onze reclamebureaus. Maar het stelt u ook in staat om een item van onze content te delen op sociale media.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

Indien u liever geen cookies wenst te ontvangen, kunt u cookies uitschakelen en u kunt uw apparaat u laten waarschuwen wanneer cookies worden gebruikt. Let wel: het uitschakelen van cookies kan invloed hebben op de gebruikservaring van de Nederlandse Bel Group-sites. Het kan ervoor zorgen dat sommige functies op de Nederlandse Bel Group-sites niet meer toegankelijk zijn of dat u geen toegang meer heeft tot een aantal functies van de Nederlandse Bel Group-sites. Dit geldt ook voor het uitschakelen van één of meer cookies die door derde partijen op de Nederlandse Bel Group-sites worden gebruikt. Om cookies te beheren, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen. De meeste internetbrowsers staan beheer van de op de onze sites gebruikte cookies toe door middel van browser instellingen. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of andere apparaten. U kunt cookies op een aantal manieren managen. Raadpleeg uw browserinstructies of helpscherm om meer te weten te komen over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen. U kunt ook centraal aangeven dat cookies, die door derde partijen ter ondersteuning van onze activiteiten en analyses worden geplaatst, nadat u deze heeft verwijderd niet meer teruggeplaatst mogen worden via onze of andere sites. U kunt uw voorkeuren daartoe aangeven op Your Online Choices.

Om meer te weten te komen over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn achtergelaten en hoe deze te beheren en te verwijderen, bezoekt u www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Indien u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op uw ervaring wanneer u zich op de Nederlandse BEL Group-sites bevindt. Als u verschillende apparaten gebruikt om de Nederlandse BEL Group-sites op te bekijken (bijvoorbeeld uw computer, smartphone, tablet etc.) moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookie-voorkeuren.

Via de volgende links kunt u per browser bekijken hoe het gebruik van cookies kan worden uitgezet:

Nadere informatie

Hieronder staat een overzicht van de klantgerichte/customization cookies, reclamecookies en cookies van derde partijen die op sommige websites van BEL Group worden gebruikt. Sommige websites van BEL Group gebruiken alleen noodzakelijke en functionele cookies; die worden hier niet vermeld. Als een website van BEL Group customization of reclamecookies gebruikt, gebeurt dat op basis van uw toestemming.

Websites van BEL Group kunnen gebruik maken van:

 • Facebook pixels;
 • Google Analytics pixels;
 • Floodlight pixels - De floodlight pixel wordt gebruikt om te tellen hoe veel gebruikers op onze websites landen.
 • Google Tag Manager (GTM) - Google Tag Manager stelt BEL Group in staat om het gebruik van cookies op haar websites efficiënt te beheren.
 • DCM tags (DoubleClick Campaign Manager tags) - hiermee kan BEL Group meten hoe haar campagnes worden ontvangen, door bijvoorbeeld het aantal impressies, videoviews en clicks te meten.
 • IAS Pixels (Integral Ad Science) - hiermee kan BEL Group werken aan o.a. betere zichtbaarheid van onze advertenties, plaatsing in de juiste content omgeving en het voorkomen van advertentiefraude

10. DATA RETENTIE DOOR BEL

In overeenstemming met de wet worden uw PG niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.
Omdat de bewaarperiode afhankelijk is van het doeleinde van een verwerking, kan de bewaarperiode ook variëren. De criteria die wij gebruiken om de bewaarperiode te bepalen, zijn specifiek als volgt:

 • BEL Group bewaart de PG in ieder geval zo lang als nodig is om de door u gevraagde informatie, reactie, product of dienst te kunnen leveren.
 • Als BEL Group uw PG verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, bewaart zij de gegevens slechts zo lang als dat belang voortduurt en zwaarder weegt dat uw belang bij verwijdering van de PG.
 • Als BEL Group uw PG bewaart op grond van een wettelijke verplichting, blijft zij deze bewaren voor de duur van die wettelijke plicht.
 • Als er een wettelijke plicht is om de PG op een bepaald moment te verwijderen, zal BEL Group dat doen.

11. UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS

Op grond van de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw PG. BEL Group werkt aan de uitoefening van uw rechten mee. U mag op elk moment verzoeken om informatie over welke PG Bel Group van u verwerkt. Als deze PG niet juist zijn, mag u verzoeken tot wijziging daarvan.
U kunt uw verzoeken richten aan: klantenservice-nl@groupe-bel.com. U heeft ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking van uw PG via bovenstaande wijze. Als BEL Group uw PG verwerkt op basis van louter uw toestemming, zal zij in dat geval de verwerking van uw PG staken. Als BEL Group een belang heeft bij het (blijven) verwerken van uw PG, zal zij dat belang afwegen tegen uw bezwaar en u onverwijld berichten of en op welke wijze zij uw bezwaar kan honoreren. Als u zich tot BEL Group richt met een van de hierboven beschreven verzoeken of bezwaren, zal BEL Group zich ervan moeten vergewissen dat de PG waarop het verzoek of bezwaar gericht is daadwerkelijk de uwe zijn. BEL Group kan u daarom vragen om uw identiteitsbewijs te tonen.

12. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN

Sommige van onze websites bieden u de mogelijkheid om een link door te zenden aan derden. In dat geval zijn wij genoodzaakt om zowel uw e-mailadres, als die van de betrokken derde te verzamelen. Deze e-mailadressen worden uitsluitend verzameld voor het doorzenden van de link, waarna BEL deze direct verwijdert.


13. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

BEL Group wil ook jonge liefhebbers van haar producten graag van dienst zijn en bij de producten van BEL Group betrekken. Als kinderen met BEL Group communiceren of meedoen aan acties, vindt BEL Group dat hun ouders informatie moeten kunnen krijgen over de relatie die het bedrijf en zijn merken met hun kinderen onderhouden. Wettelijk vertegenwoordigers (bijvoorbeeld ouders/verzorgers) kunnen daarom voor hun kinderen onder 16 jaar dezelfde verzoeken en bezwaren indienen met betrekking tot de PG van hun kinderen als beschreven in paragraaf 11. Als u zich tot BEL Group richt met een van de hierboven beschreven verzoeken of bezwaren, zal BEL Group zich ervan moeten vergewissen dat de PG waarop het verzoek of bezwaar gericht is daadwerkelijk betrekking hebben op een kind waar u de wettelijk vertegenwoordiger van bent. BEL Group kan u vragen om daar bewijs van aan te leveren.


14. UPDATE

Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen u over deze wijzigingen informeren, maar BEL Group raadt u ook ten zeerste aan om deze policy regelmatig te lezen.