Certificeringen en erkenningen voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Awards en erkenningen

Royal Bel Leerdammer conformeert zich aan de Gedragscode Voedselveiligheid & Productintegriteit, opgesteld door de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). De certificeringen die we ontvangen van onafhankelijke controle-instanties zijn het tastbare bewijs van onze continue aandacht voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.Royal Bel Leerdammer B.V. | FSSC22000 is een wereldwijde standaard waarmee voedselveiligheid in organisaties wordt geborgd. Dat biedt consumenten vertrouwen. FSSC22000 is volledig erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI).Royal Bel Leerdammer B.V.| Het ISO 9001 certificaat toont aan dat onze organisatie op een gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.Royal Bel Leerdammer B.V.| Met behulp van ons milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm werken wij actief aan de reductie van ons energieverbruik en het wegnemen van risico's voor het milieu.Royal Bel Leerdammer B.V. | OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series; OHSAS 18001 bevestigt dat ons veiligheidsmanagementsysteem alle essentiële bouwstenen bevat om de veiligheid en gezondheid van medewerkers, aannemers en bezoekers te verzekeren en zo mogelijk te verbeteren.


Royal Bel Leerdammer B.V.| De GMP+ certificering voor diervoeder stelt Bel Leerdammer in staat om restproducten uit het productieproces te verhandelen ten behoeve van de diervoederij, waarmee wij een bijdrage leveren aan het terugdringen van voedselverspilling Met de eisen die worden gesteld aan een voederveiligheid managementsysteem wordt de veiligheid en kwaliteit van diervoeding geborgd.

Royal Bel Leerdammer B.V.| Alle melkveehouders die leveren aan Bel Leerdammer voldoen aan het keurmerk Keten Kwaliteit Melk. Keten Kwaliteit Melk is de overkoepelende kwaliteitsborging van melk van veehouders in de Nederlandse zuivelketen.

Royal Bel Leerdammer B.V.en Bel Nederland B.V. | Met de Lean and Green Award laten zowel Bel Leerdammer als Bel Nederland zien dat zij zich actief inspannen om het logistieke proces steeds duurzamer te maken.

Royal Bel Leerdammer B.V.| Award voor het recycleproces van het rugpapier van onze labels.