Bel Group publiceert jaarcijfers 2016

9 March 2017

• Omzet daalt met 1%
• Operationele winstmarge boven 10%
• Balans blijft sterk

Tijdens de vergadering van 8 maart jl heeft de directie van de Bel Group de geconsolideerde jaarstukken over 2016 goedgekeurd. De externe accountantscontrole is afgerond.


De belangrijkste cijfers

(in miljoenen euro's) 2016 2015 %wijziging
Omzet 2.936 2.949 -0,4%
Operationeel resultaat 298 272 + 9,5%
Netto financiele baten/lasten 2 (8) - 129,4%
Belastinglasten (83) (76) + 8,8%
Geconsolideerde nettowinst - aandeel groep 213 184 + 15,6%

De Bel Group heeft in 2016 te maken gekregen met een bescheiden omzetdaling. In Noord- en Zuid-Amerika en de regio Azië-Pacific was opnieuw sprake van een groei van 4,5 procent. Een prijzenoorlog tussen supermarkten in Europa en in het bijzonder in Frankrijk was van directe negatieve invloed op de omzet, hetgeen gedurende het jaar heeft geleid tot een organische omzetdaling van 2,1%. De volumes in het Midden Oosten en Afrika werden negatief beïnvloed door onrust in verschillende markten in de regio; de omzet daalde er in 2016 organisch met 2,3%.

De Group is niettemin in staat geweest om de marktaandelen van haar sterke merken te ondersteunen en nieuwe markten te veroveren. Mede dankzij gunstige wisselkoerseffecten en ontwikkelingen met betrekking tot de grondstofprijzen is het operationeel resultaat in 2016 gestegen met 9.5%.

De netto financiële baten en lasten zijn uitgekomen op 2 miljoen euro, wat primair het gevolg is van de effecten van voordelige wisselkoersen. De rentelasten namen toe met 4 miljoen euro, van 11 naar 15 miljoen; dit is inclusief de financieringslasten van de acquisitie van de MOM group.

Verwachtingen 2017
De Bel Group verwacht in 2017 in Europa opnieuw te worden geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden. Zo zal de voortgaande zware concurrentiestrijd tussen supermarkten het voor de merken van de Bel Group uiterst lastig maken. Daarnaast zorgt de onrust in verschillende regio's verspreid over de wereld voor onzekerheid. Bovendien zal de eind 2016 aangekondigde stijging van grondstoffenprijzen een drukkend effect hebben op het operationeel resultaat over 2017.

De Group zal haar focus nog nadrukkelijker leggen op projecten in de markt voor gezonde snacks; dit in lijn met de recente acquisities, Safilait en MOM. Bel houdt daarnaast vast aan haar strategie van intensieve marktbewerking wereldwijd door voort te bouwen op de vitaliteit van haar merken en gebruikmakend van de beschikbare talenten van haar medewerkers.


Deel dit bericht