De Bel Groep en WWF France verlengen de samenwerking

17 June 2019

Sinds 2012 werken Bel en WWF France samen om de ecologische voetafdruk van de melkveehouderij te verkleinen en de inzet van verantwoorde landbouwpraktijken te ondersteunen, met name met de publicatie van het Global Sustainable Upstream Dairy Charter in 2018. Vandaag hebben de Bel Groep en WWF France bekendgemaakt dat ze hun samenwerking met drie jaar verlengen om concrete oplossingen te blijven implementeren die een duurzame melkveehouderij bevorderen en de consument bewuster maken.


De melkveehouderij stimuleren verder te gaan en de toeleveringsketen te transformeren
In het kader van deze derde samenwerking hebben Bel en WWF France samen nieuwe aandachtsgebieden vastgesteld om de verbintenissen van de Groep na te leven en de grote uitdagingen voor de sector aan te gaan. Deze omvatten:

  • Steun van WWF France voor de implementatie van het Global Sustainable Upstream Dairy Charter in alle 10 zuivelbevoorradingsgebieden van Bel over de hele wereld, evenals het programma "Farming for the Future". Het handvest, dat samen met WWF France is ondertekend, geldt als leidraad voor de zich tot en met 2025 ontwikkelende praktijken van de Groep en de 2.650 melkveehouders die met Bel samenwerken om gezamenlijk een duurzaam groeimodel te ontwikkelen. Het handvest stelt ambitieuze cijfermatige doelen op zes strategische gebieden, zoals weidegang en duurzaam en lokaal diervoeder. Het handvest roept ook op tot de oprichting van "Farming for the Future", een programma ontworpen door een panel van deskundigen, waaronder WWF Frankrijk. Het doel is om bestaande innovatieve praktijken vast te stellen die al door de deelnemende boeren worden toegepast en die goed aansluiten bij de lokale situatie en elders kunnen worden gedeeld en toegepast.
  • Technische ondersteuning van landprojecten in de zuivelbevoorradingsgebieden van de Groep en in het bijzonder bij de melkveehouders ter bevordering van goede landbouwpraktijken, zoals agrobosbouw of lokaal diervoeder.
  • Gezamenlijke ontwikkeling van beleid voor behoud van bossen en natuurlijke ecosystemen, met concrete, cijfermatige doelen. Drie grondstoffen, waaronder soja, palm en papier, krijgen speciale aandacht. Alle drie hebben een sterke impact op ontbossing, waarop Bel direct kan actie kan ondernemen door middel van melkveevoer, plantaardige vetten en het papier en karton dat in verpakkingen wordt gebruikt.

    "Bel en WWF Frankrijk werken al zes jaar samen met het gezamenlijke doel om de milieueffecten van de melkveehouderij te begrijpen en te beperken en een meer verantwoorde industrie te bevorderen", aldus Arnaud Gauffier, waarnemend mededirecteur van de programma's bij WWF France. "Voortbouwend op onze samenwerking en de concrete acties die we reeds hebben ondernomen, zijn we van plan om dit gezamenlijke initiatief voort te zetten en verder te ontwikkelen.

    Bewustwording, betrokkenheid en engagement van de consument is de nieuwe uitdaging voor Bel en WWF France
    De in 2012 begonnen en door Bel en WWF France gezamenlijk geleide inspanning om een meer verantwoorde melkveehouderij te stimuleren, zal worden geïntegreerd in de verpakkingen en de reclames van de merken Leerdammer® en Kiri® van de Groep. Het doel is om bekendheid te geven aan de acties en de bewustwording onder consumenten te vergroten, zodat zij er dan voor kunnen kiezen om duurzame praktijken te ondersteunen

"We zetten al enkele jaren concrete stappen in de richting van een duurzame zuivelindustrie", zegt Sylvie Borias, CSR- en Corporate Communication Director van de Bel Groep. "Tegenwoordig, nu de vraag van de consument naar verantwoorde merken sterk toeneemt, hebben we besloten om onze verantwoordelijke zakelijke verbintenissen op onze producten te tonen. Door voor onze merken te kiezen, ondersteunen de consumenten de gezamenlijke inspanningen van Bel en WWF France om het milieu te beschermen en een bijdrage te leveren aan de verandering."

Over WWF France

Het WWF is een van de allereerste onafhankelijke milieubeschermingsorganisaties ter wereld. Met een actief netwerk in meer dan 100 landen en de steun van zes miljoen leden wereldwijd, werkt het WWF eraan om de vernietiging van het natuurlijk milieu van de planeet een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin mensen in harmonie met de natuur leven - door de wereldwijde biologische diversiteit te beschermen, een duurzaam gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen te waarborgen en de vermindering van vervuiling en afval te stimuleren.

Sinds 1973 spant WWF France zich in om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties van een levende planeet kunnen genieten. Met de steun van haar vrijwilligers en 220.000 donateurs organiseert WWF France concrete acties om natuurlijke ecosystemen en hun soorten te redden, een duurzame levensstijl te bevorderen, beleidsmakers op te leiden, bedrijven te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen en jongeren voor te lichten. Maar om draagvlak te creëren voor verandering moet verandering zo plaatsvinden dat elk individu wordt gerespecteerd. Daarom is het gedachtengoed van het WNF gebaseerd op dialoog en actie.

Ga voor meer informatie naar: www.wwf.fr


Deel dit bericht