Meer bedrijven met koeien in de wei

17 december 2015

Het aantal melkveebedrijven waar koeien buiten lopen, neemt weer toe. In het weideseizoen 2015 paste 78,3 procent van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe. In het vorige weideseizoen lag dat percentage een fractie lager (77,8 procent).


"Onze gezamenlijke inspanningen om de weidegang op melkveebedrijven te stimuleren lijken hun vruchten af te werpen", reageert Kees Romijn, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. "We zijn er in geslaagd om de dalende trend van de afgelopen jaren een halt toe te roepen". "Nieuwe initiatieven zijn nodig om de weidegang verder te laten toenemen", meent Piet Boer, voorzitter van de Commissie Duurzame Melkproductie van de Nederlandse Zuivel Organisatie.

LTO en NZO namen in 2012 als partners van het samenwerkingsverband Duurzame Zuivelketen het initiatief tot het Convenant Weidegang. Daarin spraken 65 partijen af om het niveau van weidegang van dat jaar te behouden. Toen paste 81% van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe.

Nieuwe initiatieven
Het nieuwe weidegangpercentage is vandaag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Maassluis waar de convenantpartners de initiatieven bespraken, die zij ondernemen om de weidegang op het gewenste niveau te brengen. Om het aandeel weidegang weer te laten stijgen hebben alle categorieën ondertekenaars extra maatregelen voor 2016 toegezegd. Daarnaast hebben de individuele ondertekenaars verslag gedaan van hun plaatsgevonden en voorgenomen activiteiten in de voortgangsrapportage Convenant Weidegang 2015.

Zo zullen enkele zuivelondernemingen de beloning voor melkveehouders die hun koeien buiten laten lopen, met ingang van 2016 verhogen. Ook zal komend jaar het project Nieuwe Weiders van start gaan. Dat beoogt een grote groep melkveehouders te bewegen hun koeien weer te laten weiden. Zij worden daarbij persoonlijk begeleid door speciale Weidecoaches die opgeleid zijn door de stichting Weidegang. Ook verwachten de initiatiefnemers veel van de resultaten uit het project Robot & Weiden. Dat leidde het afgelopen jaar tot vijf verschillende concepten voor bedrijven die het automatisch melken willen combineren met weidegang. Supermarkten introduceren eventueel nieuwe producten met weidemelkgarantie en onderwijsinstellingen nemen weidegang op in het curriculum van opleidingen veehouderij.

Weidegang trofee
Om de diverse initiatieven te belonen is dit jaar weer de Weidegang trofee uitgereikt aan die convenantpartner die zich volgens de ondertekenaars het meest heeft ingezet om het gezamenlijk doel te behalen. Wageningen Universiteit werd tot winnaar uitgeroepen vanwege de bijdrage aan het project 'Robot en Weiden', het opleiden van weidecoaches en de weidetips van de 'Weideman'. De andere genomineerden waren: melkrobotfabrikant Lely en diervoederleverancier Agrifirm Feed.

Tijdens de bijeenkomst ondertekende DeLaval BeNeLux, fabrikant van melkrobots, als 66e partij het convenant.

Percentage
Het percentage weidegang is gebaseerd op een inventarisatie van de zuivelondernemingen die aan het convenant deelnemen, naar de weidegang op de bedrijven waarvan zij de melk afnemen. Op verzoek van de Duurzame Zuivelketen heeft ketenorganisatie ZuivelNL de gegevens van de individuele zuivelondernemingen verwerkt tot een sectoraal gemiddelde. Daaruit blijkt dat op 78,3 procent van de melkveebedrijven een vorm van weidegang wordt toegepast. Op 69,8 procent van de bedrijven liepen de melkgevende koeien dit jaar gedurende ten minste 120 dagen en ten minste 6 uur per dag buiten. 8,4 procent van de melkveehouders paste deelweidegang toe, waarbij minimaal 25% van het rundvee ten minste 120 dagen per jaar in de wei komt. Op 21,7 procent van de melkveebedrijven werd geen vorm van weidegang toegepast. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van 13 zuivelondernemingen, die de melk verwerken van 98 procent van alle melkveebedrijven in Nederland.

Tabel: Percentages van het aantal melkveebedrijven. Bron: ZuivelNL

2012 2013 2014 2015
Weidegang 81,2 80,0 77,8 78,3

Volledige weidegang

(120/6)

73,6 72,2 70,1 69,8
Deelweidegang 7,6 7,8 7,7 8,4
Geen weidegang 18,8 20,0 22,2 21,7


Deel dit bericht


Gerelateerd nieuws

alt

Aantal nieuwe weiders neemt toe

29 juni 2016

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien dit jaar voor het eerst weer in de wei lopen, neemt toe. Uit een inventarisatie van zuivelondernemingen blijkt dat ruim 350...


alt

FINAT Recycling Award voor Bel Leerdammer

12 juni 2015

Bel Leerdammer heeft de FINAT Recycling Award gewonnen voor het recyleproces van het rugpapier van de labels. De award werd op donderdagavond 11 juni 2015 aan Bel Leerdammer...


Bel Leerdammer door Franse KvK genonimeerd voor Business Development Award FR-NL

9 juni 2015

De Franse Kamer van Koophandel in Nederland (CCI France Pays-Bas) heeft de genomineerden voor de Trophées du Commerce France - Pays-Bas bekendgemaakt. Dit jaar zijn er...


alt

Minister Asscher lanceert 'Sectorplan Levensmiddelenindustrie' tijdens bezoek aan Bel Leerdammer

15 december 2014

Levensmiddelenfabrikanten zetten in samenwerking met de overheid en vakbonden de komende jaren extra in op scholing, beroepsbegeleidend leren (BBL) en duurzame inzetbaarheid...